ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣ Σπουδή στην ασκητική γραμματεία του 6ου αιώνα.
Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Ιερομονάχου

Στο χώρο του Χριστιανισμού η απομάκρυνση από τον κόσμο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και δυναμική. Τη σημασία και δυναμική αυτή, όπως αποκαλύπτεται στούς φυσικούς και πνευματικούς δρόμους που συνδέουν την έρημο με τον κόσμο, ανιχνεύει το βιβλίο αυτό μέσα από διαμάντια της χαρισματικής θεολογίας του έκτου αιώνα. Αναζητούνται οι αντιστοιχίες, αναντιστοιχίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερήμου και κόσμου, προκειμένου να αφουγκρασθούμε τον πάντοτε ζωντανό και επίκαιρο λόγο της ερήμου προς την κοινωνία.
Σελ. 224, τιμή 8 ευρώ (εξαντλημένο)